جزئيات بيشتر

تخفیف دار 05 Mar مظنه یا آبشده

مظنه یا آبشده

 

مظنه (آبشده) چیست؟

بنکداران طلا که به صورت عمده کار می‌کنند، قیمت طلا را براساس یک مثقال در نظر می‌گیرند و خرید و فروش طلا را با قیمت یک «مثقال» طلا انجام می‌دهند نه قیمت یک «گرم» طلا.
مظنه که در زبان بازاری‌ها گفته می‌شود، همان قیمتِ یک مثقال طلا است. حالا که مظنه را دانستیم سراغ روش محاسبه قیمت طلا می‌رویم.

یک مثقال با عیار ۷۰۵ معادل است با
۴/۳۳۱۸۰۲ گرم با عیار ۷۵۰

بنابراین اگر قیمت مثقال را بر ۴/۳۳۱۸۰۲ تقسیم کنیم، قیمت یک گرم ۱۸عیار را خواهیم داشت.

بنابراین فرمول تبدیل مثقال به گرم چنین می‌شود:

قیمت یک گرم ۱۸ عیار = مظنه (قیمت یک مثقال طلای ۱۷ عیار) تقسیم بر ۴/۳۳۱۸۰۲