گردنی نوین گلدملودی

گردنی نوین گلدملودی


  برند: Itzar دسته بندی : گردنی
شناسه : 3723

  حداقل سفارش: 1
  وزن: 3.120 گرم


website.wage_make  :
website.wage  :
قيمت  :  تومان

سرویس های نوین گلد با طراحيهاى منحصر بفرد دآبکاری زیبا و تراش کاری منحصر بفرد که دراين کارهااز مروارید های رنگی باکیفیت استفاده شده است