گردنی rfj الهام

گردنی rfj الهام


  برند: دسته بندی : گردنی
شناسه : 3657

  حداقل سفارش: 1
  وزن: 5.370 گرم


website.wage_make  :
website.wage  :
قيمت  :  تومان

سرویس های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها از سنگ رنگی استفاده شده است