فروشگاه

قيمت
ازتومان - 
تاتومان
رنگ
برند
وزن
ازگرم - 
تاگرم
فقط نمایش کالاهای موجود :
حذف فیلتر
انگشتر سولیتر پروا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر سولیتر پروا

انگشتر های سولیتر کارهای مدرن و شیک و بسیار متنوع در هزاران مدل و طرح

وزن : 4.830 گرم
2,267,000 تومان
انگشتر سولیتر اوما جديد
طلا, انگشتر

انگشتر سولیتر اوما

انگشتر های سولیتر کارهای مدرن و شیک و بسیار متنوع در هزاران مدل و طرح

وزن : 3.880 گرم
1,821,000 تومان
انگشتر سولیتر الین جديد
طلا, انگشتر

انگشتر سولیتر الین

انگشتر های سولیتر کارهای مدرن و شیک و بسیار متنوع در هزاران مدل و طرح

وزن : 5.130 گرم
2,408,000 تومان
انگشتر onyx آسنا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر onyx آسنا

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.450 گرم
1,648,000 تومان
انگشتر onyx آرا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر onyx آرا

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.430 گرم
1,638,000 تومان
انگشتر onyx آتا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر onyx آتا

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.400 گرم
1,624,000 تومان
انگشتر onyx ربکا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر onyx ربکا

اگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.720 گرم
1,777,000 تومان
انگشتر onyx امی جديد
طلا, انگشتر

انگشتر onyx امی

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 6.70 گرم
3,200,000 تومان
انگشتر فلاور هونیا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر فلاور هونیا

انگشتر فلاور داری وزن سبک و دارای نگین اتمی می باشد.

وزن : 5.10 گرم
2,477,000 تومان
انگشتر فلاور هلیا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر فلاور هلیا

انگشتر فلاور داری وزن سبک و دارای نگین اتمی می باشد

وزن : 4.570 گرم
2,220,000 تومان
انگشتر فلاور ملینا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر فلاور ملینا

انگشتر فلاور داری وزن سبک و دارای نگین اتمی می باشد.

وزن : 6.210 گرم
3,017,000 تومان
انگشتر grb پادینا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر grb پادینا

انگشتر های gr دارای نگین اتمی و وزن سبک با کیفیت بسیار عالی

وزن : 4.450 گرم
2,107,000 تومان
انگشتر اونیکس کمند جديد
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس کمند

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.000 گرم
1,421,000 تومان
انگشتر اونیکس بهارین جديد
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس بهارین

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.870 گرم
1,817,000 تومان
انگشتر دیوان آرنیکا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر دیوان آرنیکا

انگشترهاى ديوان با حدود ٣٠٠ طرح از متنوعترين كارها ميباشند كه با استفاده از نگينهاى اتمى و تركيب رنگى بسيار زيبا محصولى منحصر به فرد ميباشند

وزن : 4.830 گرم
2,267,000 تومان
انگشتر gr آبسانا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر gr آبسانا

انگشتر های gr دارای نگین اتمی و وزن سبک با کیفیت بسیار عالی

وزن : 4.150 گرم
1,982,000 تومان
انگشتر پادینا gr جديد
طلا, انگشتر

انگشتر پادینا gr

انگشتر های gr دارای نگین اتمی و وزن سبک با کیفیت بسیار عالی

وزن : 4.450 گرم
2,125,000 تومان
انگشتر gr جیران جديد
طلا, انگشتر

انگشتر gr جیران

انگشتر های gr دارای نگین اتمی و وزن سبک با کیفیت بسیار عالی

وزن : 4.450 گرم
2,125,000 تومان
انگشتر اونیکس رومیسا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس رومیسا

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 4.140 گرم
1,943,000 تومان
انگشتر gr یلدا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر gr یلدا

انگشتر های gr دارای نگین اتمی و وزن سبک با کیفیت بسیار عالی

وزن : 5.150 گرم
2,460,000 تومان
انگشتر grبهناز جديد
طلا, انگشتر

انگشتر grبهناز

انگشتر های gr دارای نگین اتمی و وزن سبک با کیفیت بسیار عالی

وزن : 3.220 گرم
1,538,000 تومان
انگشتر اونیکس شبنم جديد
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس شبنم

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 2.370 گرم
1,113,000 تومان
انگشتر اونیکس سارینا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس سارینا

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه  و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 3.720 گرم
1,746,000 تومان
انگشتر دیوان مهسا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر دیوان مهسا

انگشترهاى ديوان با حدود ٣٠٠ طرح از متنوعترين كارها ميباشند كه با استفاده از نگينهاى اتمى و تركيب رنگى بسيار زيبا محصولى منحصر به فرد ميباشند

وزن : 5.170 گرم
2,427,000 تومان
انگشتر_آیسان_مهلقا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر_آیسان_مهلقا

انگشتر های آیسان دارای نگین اتمی و وزن سبک با کیفیت بسیار عالی

وزن : 2.580 گرم
1,201,000 تومان
انگشتر آیسان رویا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر آیسان رویا

انگشتر های آیسان دارای نگین اتمی و وزن سبک با کیفیت بسیار عالی

وزن : 2.730 گرم
1,226,000 تومان
انگشتر دیوان نکیسا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر دیوان نکیسا

انگشترهاى ديوان با حدود ٣٠٠ طرح از متنوعترين كارها ميباشند كه با استفاده از نگينهاى اتمى و تركيب رنگى بسيار زيبا محصولى منحصر به فرد ميباشند

وزن : 5.570 گرم
2,615,000 تومان
انگشتر دیوان نازیلا
طلا, انگشتر

انگشتر دیوان نازیلا

انگشترهاى ديوان با حدود ٣٠٠ طرح از متنوعترين كارها ميباشند كه با استفاده از نگينهاى اتمى و تركيب رنگى بسيار زيبا محصولى منحصر به فرد ميباشند

وزن : 4.830 گرم
2,267,000 تومان
انگشتر آیسان مبینا
طلا, انگشتر

انگشتر آیسان مبینا

انگشتر های آیسان دارای نگین اتمی و وزن سبک با کیفیت بسیار عالی

وزن : 3.560 گرم
1,657,000 تومان
انگشتر دیوان پریسا
طلا, انگشتر

انگشتر دیوان پریسا

انگشترهاى ديوان با حدود ٣٠٠ طرح از متنوعترين كارها ميباشند كه با استفاده از نگينهاى اتمى و تركيب رنگى بسيار زيبا محصولى منحصر به فرد ميباشند

وزن : 4.030 گرم
1,892,000 تومان
انگشتر آیسان هلن
طلا, انگشتر

انگشتر آیسان هلن

انگشتر های آیسان دارای نگین اتمی و وزن سبک با کیفیت بسیار عالی 

وزن : 3.310 گرم
1,540,000 تومان
انگشتر دیوان نیلی
طلا, انگشتر

انگشتر دیوان نیلی

انگشترهاى ديوان با حدود ٣٠٠ طرح از متنوعترين كارها ميباشند كه با استفاده از نگينهاى اتمى و تركيب رنگى بسيار زيبا محصولى منحصر به فرد ميباشند

وزن : 3.600 گرم
1,690,000 تومان
انگشتر دیوان نگار
طلا, انگشتر

انگشتر دیوان نگار

انگشترهاى ديوان با حدود ٣٠٠ طرح از متنوعترين كارها ميباشند كه با استفاده از نگينهاى اتمى و تركيب رنگى بسيار زيبا محصولى منحصر به فرد ميباشند

وزن : 4.840 گرم
2,272,000 تومان
انگشتر الهیه پریا
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه پریا

انگشتر های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 3.610 گرم
1,827,000 تومان
انگشتر الهیه سودابه
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه سودابه

انگشتر های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 2.250 گرم
1,139,000 تومان
انگشتر الهیه  سوزان
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه سوزان

انگشتر های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 3.220 گرم
1,630,000 تومان
انگشتر اونیکس هستی
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس هستی

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 4.150 گرم
1,948,000 تومان
انگشتر الهیه هما
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه هما

انگشتر های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 2.210 گرم
1,110,000 تومان
انگشتر اونیکس
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 5.970 گرم
2,803,000 تومان
انگشتر الهیه گل
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه گل

ست های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 2.510 گرم
1,260,000 تومان
انگشتر الهیه شیوا
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه شیوا

انگشتر های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 6.350 گرم
3,214,000 تومان
انگشتر الهیه برندا
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه برندا

انگشتر های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 1.010 گرم
511,000 تومان
انگشتر الهیه میراندا
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه میراندا

انگشتر های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 2.790 گرم
1,412,000 تومان
انگشتر الهیه فرشته
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه فرشته

انگشتر های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 1.650 گرم
835,000 تومان
انگشتر الهیه رومیسا
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه رومیسا

ست های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 3.150 گرم
1,582,000 تومان
انگشتر الهیه شالی
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه شالی

ست های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 4.970 گرم
2,495,000 تومان
انگشتر الهیه رادین
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه رادین

ست های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 1.560 گرم
783,000 تومان
انگشتر الهیه تارا
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه تارا

ست های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 3.460 گرم
1,737,000 تومان
انگشتر الهیه مایسا
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه مایسا

ست های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 2.840 گرم
1,426,000 تومان
انگشتر الهیه روما
انگشتر

انگشتر الهیه روما

ست های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 3.420 گرم
1,717,000 تومان
انگشتر الهیه لاو
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه لاو

ست های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 3.160 گرم
1,587,000 تومان
انگشتر الهیه تایگر
طلا, انگشتر

انگشتر الهیه تایگر

انگشتر های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 11.400 گرم
5,724,000 تومان
انگشتر لاکچری فریده
طلا, انگشتر

انگشتر لاکچری فریده

انگشتر های لاکچری انگشترهای سبک در انواع طرح های متنوع برای استفاده ی روزانه

وزن : 3.180 گرم
1,480,000 تومان
انگشتر luxury فلاور
طلا, انگشتر

انگشتر luxury فلاور

انگشتر های لاکچری انگشترهای سبک در انواع طرح های متنوع برای استفاده ی روزانه

وزن : 3.080 گرم
1,433,000 تومان
انگشتر پایه جواهرمریلا
طلا, انگشتر

انگشتر پایه جواهرمریلا

انگشترهای پایه جواهر انگشتر هایی منحصر بفرد با آبکاری تمیز و با سنگ های باکیفیت

وزن : 3.690 گرم
1,792,000 تومان
انگشتر فلاور دیبا
طلا, انگشتر

انگشتر فلاور دیبا

انگشتر فلاور داری وزن سبک  و دارای نگین اتمی می باشد

وزن : 3.960 گرم
1,924,000 تومان
انگشتر اونیکس پروانه
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس پروانه

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 4.740 گرم
2,264,000 تومان
انگشتر فلاورمهسا
طلا, انگشتر

انگشتر فلاورمهسا

انگشتر فلاور داری وزن سبک  و دارای نگین اتمی می باشد

وزن : 3.950 گرم
1,919,000 تومان
انگشتر فلاور تینا
طلا, انگشتر

انگشتر فلاور تینا

انگشتر فلاور داری وزن سبک  و دارای نگین اتمی می باشد

وزن : 5.340 گرم
2,594,000 تومان
انگشتر اونیکس مهگل
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس مهگل

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 5.290 گرم
2,527,000 تومان