فروشگاه

قيمت
ازتومان - 
تاتومان
رنگ
برند
وزن
ازگرم - 
تاگرم
فقط نمایش کالاهای موجود :
حذف فیلتر
دستبند سالی صوفی جديد
طلا, دستبند

دستبند سالی صوفی

دستبندهای مفتولی سالی در طرح های خاص و شیک مناسب مصرف روزانه.

وزن : 4.720 گرم
2,216,000 تومان
دستبند سالی مایسا جديد
طلا, دستبند

دستبند سالی مایسا

دستبندهای مفتولی سالی در طرح های خاص و شیک مناسب مصرف روزانه.

وزن : 4.520 گرم
2,122,000 تومان
دستبند سالی الیا جديد
طلا, دستبند

دستبند سالی الیا

دستبندهای مفتولی سالی در طرح های خاص و شیک مناسب مصرف روزانه.

وزن : 4.110 گرم
1,929,000 تومان
دستبند آینه ای روشا جديد
طلا, دستبند

دستبند آینه ای روشا

دستبندهای آینه ای در رنگ های متفاوت با آبکاری بسیار عالی مناسب افراد خاص پسند

وزن : 4.110 گرم
1,929,000 تومان
دستبندآینه ای تانیا جديد
طلا, دستبند

دستبندآینه ای تانیا

دستبندهای آینه ای در رنگ های متفاوت با آبکاری بسیار عالی مناسب افراد خاص پسند

وزن : 9.760 گرم
4,582,000 تومان
دستبند سالی تلما جديد
طلا, دستبند

دستبند سالی تلما

دستبندهای مفتولی سالی در طرح های خاص و شیک مناسب مصرف روزانه.

وزن : 3.120 گرم
1,465,000 تومان
دستبند سالی دلفین جديد
طلا, دستبند

دستبند سالی دلفین

دستبندهای مفتولی سالی در طرح های خاص و شیک مناسب مصرف روزانه.

وزن : 5.40 گرم
2,535,000 تومان
دستبند سالی انوشا جديد
طلا, دستبند

دستبند سالی انوشا

دستبندهای مفتولی سالی در طرح های خاص و شیک مناسب مصرف روزانه.

وزن : 4.750 گرم
2,230,000 تومان
دستبند سالی آروشا جديد
طلا, دستبند

دستبند سالی آروشا

دستبندهای مفتولی سالی در طرح های خاص و شیک مناسب مصرف روزانه.

وزن : 4.800 گرم
2,253,000 تومان
دستبند سالی آریسان جديد
طلا, دستبند

دستبند سالی آریسان

دستبندهای مفتولی سالی در طرح های خاص و شیک مناسب مصرف روزانه.

 

وزن : 3.880 گرم
1,821,000 تومان
تمیمه بهراد چیا جديد
طلا, دستبند

تمیمه بهراد چیا

تمیمه های بهراد با وزن سبک و طرح های خاص که دارای نگین می باشد و زیبایی کار را دوچندان می کند.

وزن : 2.150 گرم
1,044,000 تومان
تمیمه بهراد آسنا جديد
طلا, دستبند

تمیمه بهراد آسنا

تمیمه های بهراد با وزن سبک و طرح های خاص که دارای نگین می باشد و زیبایی کار را دوچندان می کند.

وزن : 2.390 گرم
1,161,000 تومان
دستبند اکسترا آدرین جديد
طلا, دستبند

دستبند اکسترا آدرین

دستبندها اکسترا در طرح های خاص و به روز با وزن سبک و نمای زیبا مناسب خاص پسندان

وزن : 5.820 گرم
2,708,000 تومان
دستبند اکسترا آیسل جديد
طلا, دستبند

دستبند اکسترا آیسل

دستبندها اکسترا در طرح های خاص و به روز با وزن سبک و نمای زیبا مناسب خاص پسندان

وزن : 10.840 گرم
5,044,000 تومان
دستبند اکسترا پانی جديد
طلا, دستبند

دستبند اکسترا پانی

دستبندها اکسترا در طرح های خاص و به روز با وزن سبک و نمای زیبا مناسب خاص پسندان

وزن : 10.340 گرم
4,812,000 تومان
دستبند پولکی گیلدا جديد
طلا, دستبند

دستبند پولکی گیلدا

دستبند های پولکی در طرح های زبیا و خاص مناسب مصرف روزانه در وزن های سبک مناسب برای هدیه دادن

وزن : 3.480 گرم
1,619,000 تومان
دستبند الهیه سروناز جديد
طلا, دستبند

دستبند الهیه سروناز

دستبند های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 10.180 گرم
5,153,000 تومان
دستبند پولکی تینا جديد
طلا, دستبند

دستبند پولکی تینا

دستبند های پولکی در طرح های زبیا و خاص مناسب مصرف روزانه در وزن های سبک مناسب برای هدیه دادن

وزن : 5.030 گرم
2,341,000 تومان
تمیمه الهیه بینهایت
طلا, دستبند

تمیمه الهیه بینهایت

دستبند های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 5.540 گرم
2,804,000 تومان
دستبند الهیه رها
طلا, دستبند

دستبند الهیه رها

دستبند های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 27.490 گرم
13,915,000 تومان
تمیمه الهیه شیما
طلا, دستبند

تمیمه الهیه شیما

دستبند های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 4.330 گرم
2,192,000 تومان
تمیمه الهیه مرغ عشق
طلا, دستبند

تمیمه الهیه مرغ عشق

دستبند های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 5.560 گرم
2,814,000 تومان
دستبند الهیه مهتاب
طلا, دستبند

دستبند الهیه مهتاب

دستبند های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 21.490 گرم
10,878,000 تومان
دستبند پولکی مهسا
طلا, دستبند

دستبند پولکی مهسا

دستبند های پولکی در طرح های زبیا و خاص مناسب مصرف روزانه در وزن های سبک مناسب برای هدیه دادن

وزن : 4.430 گرم
2,062,000 تومان
دستبند الهیه پردیس
طلا, دستبند

دستبند الهیه پردیس

دستبند های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 10.490 گرم
5,267,000 تومان
دستبند الهیه آنیا
طلا, دستبند

دستبند الهیه آنیا

دستبند های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 23.880 گرم
11,990,000 تومان
دستبند انگشتری الهیه
طلا, دستبند

دستبند انگشتری الهیه

دستبند های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 43.020 گرم
21,600,000 تومان
دستبند پولکی سروناز
طلا, دستبند

دستبند پولکی سروناز

دستبند های پولکی در طرح های زبیا و خاص مناسب مصرف روزانه در وزن های سبک مناسب برای هدیه دادن

وزن : 3.910 گرم
1,820,000 تومان
دستبند الهیه الا
طلا, دستبند, انگشتر مردانه

دستبند الهیه الا

دستبند های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 20.260 گرم
10,172,000 تومان
دستبند پولکی بیتا
طلا, دستبند

دستبند پولکی بیتا

دستبند های پولکی در طرح های زبیا و خاص مناسب مصرف روزانه در وزن های سبک مناسب برای هدیه دادن

وزن : 4.840 گرم
2,252,000 تومان
دستبند الهیه آلین
طلا, دستبند

دستبند الهیه آلین

دستبند های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 9.360 گرم
4,700,000 تومان
تمیمه الهیه سپید
طلا, دستبند

تمیمه الهیه سپید

تمیمه  الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 5.380 گرم
2,701,000 تومان
دستبند انگشتر الهیه ریبا
طلا, دستبند

دستبند انگشتر الهیه ریبا

ست های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 37.000 گرم
18,577,000 تومان
تمیمه الهیه ستاره
طلا, دستبند

تمیمه الهیه ستاره

تمیه الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 3.600 گرم
1,808,000 تومان
دستبند آنا آرمیتا
طلا, دستبند

دستبند آنا آرمیتا

ست های آنا باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی در طرح های خاص ووزن سبک مناسب شیک پسندان

وزن : 3.800 گرم
1,799,000 تومان
دستبند لوکس آوا
طلا, دستبند

دستبند لوکس آوا

دستبند های لوکس دستبند هایی مدرن همراه با آبکاری زیبا در انواع طرح ها و مدل ها که در این کارها مروارید به کار رفته و وزن ان کسر شده است

وزن : 10.170 گرم
4,733,000 تومان
دستبند آنا هلن
طلا, دستبند

دستبند آنا هلن

ست های آنا باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی در طرح های خاص ووزن سبک مناسب شیک پسندان

وزن : 3.390 گرم
1,605,000 تومان
دستبند انگشتری cartier
طلا, دستبند

دستبند انگشتری cartier

 دستبند انگشترهای کارتیه را می توانید به راحتی با دیگر دستبندها و یا ساعت خود ست کنید 
طراحی این انگشتر منحصر به فرد، شیک ، زیبا و بسیار متفاوت می باشد.
میتوانید این انگشتر خاص را به عزیزان خاص پسند خود هدیه دهید.

وزن : 7.160 گرم
3,595,000 تومان
دستبند اکسترا نسترن
طلا, دستبند

دستبند اکسترا نسترن

دستبندها اکسترا در طرح های خاص و به روز با وزن سبک و نمای زیبا مناسب خاص پسندان

وزن : 10.310 گرم
4,756,000 تومان
دستبند لوکس لیندا
طلا, دستبند

دستبند لوکس لیندا

دستبند های لوکس دستبند هایی مدرن همراه با آبکاری زیبا در انواع طرح ها و مدل ها که در این کارها مروارید به کار رفته و وزن ان کسر شده است

وزن : 10.170 گرم
4,733,000 تومان
دستبند انگشتر cartier
طلا, دستبند

دستبند انگشتر cartier

وزن : 7.520 گرم
3,469,000 تومان
دستبند آنا لیلی
طلا, دستبند

دستبند آنا لیلی

محصولات آنا در طرح های خاص ووزن سبک مناسب شیک پسندان

وزن : 16.190 گرم
7,666,000 تومان
دستبند لوکس آماندا
طلا, دستبند

دستبند لوکس آماندا

دستبند های لوکس دستبند هایی مدرن همراه با آبکاری زیبا در انواع طرح ها و مدل ها که در این کارها مروارید به کار رفته و وزن ان کسر شده است

وزن : 12.210 گرم
5,682,000 تومان
دستبند آنا مهتاب
طلا, دستبند

دستبند آنا مهتاب

محصولات آنا در طرح های خاص ووزن سبک مناسب شیک پسندان

وزن : 2.770 گرم
1,312,000 تومان
تمیمه آنا پرستو
طلا, دستبند

تمیمه آنا پرستو

 آنا باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی در طرح های خاص ووزن سبک مناسب شیک پسندان

وزن : 2.170 گرم
1,028,000 تومان
تمیمه الهیه پرتو
طلا, دستبند

تمیمه الهیه پرتو

ست های الهیه باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی

وزن : 5.250 گرم
2,657,000 تومان
دستبند درج صوفیا
طلا, دستبند

دستبند درج صوفیا

دستبند های درج در طرح های خاص و وزن مناسب مناسب افراد خاص پسند

وزن : 8.290 گرم
3,993,000 تومان
دستبند انگشتری BVLGARI
طلا, دستبند

دستبند انگشتری BVLGARI

دستبند انگشتر های بواگاری که در اسم بولگاری حک شده بسیار شیک مناسب افراد خاص

وزن : 14.800 گرم
7,129,000 تومان
دستبند گوی نازیلا
طلا, دستبند

دستبند گوی نازیلا


دستبند های گوی  شامل گوی های رنگی می باشد که زیبای خاصی به کار  می بخشد

وزن : 9.280 گرم
4,356,000 تومان
دستبند گوی آذین
طلا, دستبند

دستبند گوی آذین

دستبند های گوی  شامل گوی های رنگی می باشد که زیبای خاصی به کار  می بخشد

وزن : 9.420 گرم
4,422,000 تومان
دستبند گوی دنیز
طلا, دستبند

دستبند گوی دنیز

دستبند های گوی  شامل گوی های رنگی می باشد که زیبای خاصی به کار  می بخشد

وزن : 9.410 گرم
4,456,000 تومان
دستبند گوی الیزابت
طلا, دستبند

دستبند گوی الیزابت

دستبند های گوی که شامل گوی های رنگی می باشد که زیبای خاصی به کار  می بخشد

وزن : 10.870 گرم
5,147,000 تومان
دستبند درج حوا
طلا, دستبند

دستبند درج حوا

دستبندهاى تكپوشى درج داراى وزنى كم در مقابل نمايى زياد ميباشند و على رغم آن از كيفيتى بالا برخوردارند . 
اين دستبندها در سه رنگ زرد ، رزگلد و شكلاتى موجود ميباشند .

وزن : 9.540 گرم
4,595,000 تومان
دستبند درج آروین
طلا, دستبند

دستبند درج آروین

دستبندهاى تكپوشى درج داراى وزنى كم در مقابل نمايى زياد ميباشند و على رغم آن از كيفيتى بالا برخوردارند . 
اين دستبندها در سه رنگ زرد ، رزگلد و شكلاتى موجود ميباشند .

وزن : 9.350 گرم
4,504,000 تومان
دستبند سینا ملیکا
طلا, دستبند

دستبند سینا ملیکا

وزن : 6.090 گرم
2,710,000 تومان
دستبند درج غزل
طلا, دستبند

دستبند درج غزل

دستبندهاى تكپوشى درج داراى وزنى كم در مقابل نمايى زياد ميباشند و على رغم آن از كيفيتى بالا برخوردارند . 
اين دستبندها در سه رنگ زرد ، رزگلد و شكلاتى موجود ميباشند .

وزن : 8.530 گرم
4,144,000 تومان
دستبند اکسترا ویشگاه
طلا, دستبند

دستبند اکسترا ویشگاه

دستبندها اکسترا در طرح های خاص و به روز با وزن سبک و نمای زیبا مناسب خاص پسندان

وزن : 5.320 گرم
2,454,000 تومان
دستبند سینا ماریا
طلا, دستبند

دستبند سینا ماریا

دستبند سینا دستبند های مدرن دخترانه و چشم نواز در طرح های متنوع وسه رنگ زرد و سفید و رزگلد برای شما عزیزان در اختیار میباشد

وزن : 6.100 گرم
2,839,000 تومان
دستبند بولگاری
طلا, دستبند

دستبند بولگاری

دستبند انگشتری بولگاری در طرح های خاص و آبکاری عالی که برند بولگاری در آنها حک شده

وزن : 36.670 گرم
17,663,000 تومان
تمیمه آنا نویسا
طلا, دستبند

تمیمه آنا نویسا

ست های آنا باطرح های متنوع  ،مدرن، رنگبندی و آبکاری بسیار عالی در طرح های خاص ووزن سبک مناسب شیک پسندان

وزن : 1.720 گرم
814,000 تومان