فروشگاه

قيمت
ازتومان - 
تاتومان
رنگ
برند
وزن
ازگرم - 
تاگرم
فقط نمایش کالاهای موجود :
حذف فیلتر
نیمست rfj ساینا جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj ساینا

نیمست های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.

وزن : 5.690 گرم
2,787,000 تومان
نیمست  rfj آذین جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj آذین

گردنبند rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند. دراين کارهاز تركيب سنگ هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 10.440 گرم
5,114,000 تومان
نیمست rfj توسکا جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj توسکا

گردنبند rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند. دراين کارهاز تركيب سنگ هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 10.650 گرم
5,217,000 تومان
گردنبند rfj پوپک جديد
طلا, گردنی

گردنبند rfj پوپک

گردنبند rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.

وزن : 8.610 گرم
4,218,000 تومان
گردنبند rfj پریماه جديد
طلا, گردنی

گردنبند rfj پریماه

گردنبند rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند. دراين کارها از تركيب سنگهاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 11.140 گرم
5,411,000 تومان
گردنبند rfj آبان جديد
طلا, گردنی

گردنبند rfj آبان

گردنبند rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند. دراين کارهاز تركيب مرواريد هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است.

وزن : 2.300 گرم
1,127,000 تومان
نیم ست rfj نارینا جديد
طلا, نیم ست

نیم ست rfj نارینا

نیمست rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند. دراين کارهاز تركيب مرواريد هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 10.870 گرم
5,280,000 تومان
نیمست rfj درین جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj درین

گردنبند rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند. دراين کارهاز تركيب مرواريد هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 10.580 گرم
5,139,000 تومان
نیمست rfj توتیا جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj توتیا

نیمست rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند. دراين کارهاز تركيب مرواريد هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 11.180 گرم
5,431,000 تومان
گردنبند rfg آیشن جديد
طلا, گردنی

گردنبند rfg آیشن

گردنبند rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.

وزن : 4.450 گرم
2,162,000 تومان
گردنبند rfj آوین جديد
طلا, گردنی

گردنبند rfj آوین

گردنبند rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.

 

 

وزن : 3.800 گرم
1,846,000 تومان
گردنبند rfj آرالیا جديد
طلا, گردنی

گردنبند rfj آرالیا

گردنبند rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.

وزن : 8.540 گرم
4,148,000 تومان
گردنبند rfj آترین جديد
طلا, گردنی

گردنبند rfj آترین

گردنبند rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.

وزن : 11.110 گرم
5,397,000 تومان
گردنبند rfg درنا جديد
طلا, گردنی

گردنبند rfg درنا

گردنبند rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.

 

وزن : 5.860 گرم
2,847,000 تومان
نیم ست rfj پرنیان جديد
طلا, نیم ست

نیم ست rfj پرنیان

نیمست rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند. دراين کارهاز تركيب سنگ های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 6.580 گرم
3,196,000 تومان
سرویس rfj گیلدا جديد
طلا, سرویس

سرویس rfj گیلدا

سرویس های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند. 

وزن : 11.200 گرم
5,441,000 تومان
نیمست rfj آتریسا جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj آتریسا

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند. دراين کارهاز تركيب مرواريد هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 9.450 گرم
4,629,000 تومان
نیم ست rfj آبنوس جديد
طلا, نیم ست

نیم ست rfj آبنوس

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب سنگ های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 8.240 گرم
4,036,000 تومان
نیم ست rfjپریسا جديد
طلا, نیم ست

نیم ست rfjپریسا

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب سنگ های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 7.670 گرم
3,757,000 تومان
نیم ست rfj سرین جديد
طلا, نیم ست

نیم ست rfj سرین

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب سنگ های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 7.810 گرم
3,826,000 تومان
نیم ست rfj سحر جديد
طلا, نیم ست

نیم ست rfj سحر

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب مرواريد هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 6.450 گرم
3,160,000 تومان
نیم ست rfj شیما جديد
طلا

نیم ست rfj شیما

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب مرواريد هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 6.530 گرم
3,199,000 تومان
گردنی rfj شهرزاد جديد
طلا, گردنی

گردنی rfj شهرزاد

گردنیrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب گوی های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 6.970 گرم
3,414,000 تومان
نیم ست rfj یاسی جديد
طلا, نیم ست

نیم ست rfj یاسی

نیمست های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 7.790 گرم
3,816,000 تومان
نیم ست rfj مهتاب جديد
طلا, نیم ست

نیم ست rfj مهتاب

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب سنگ های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 5.570 گرم
2,728,000 تومان
نیم ست rfj حدیث
طلا, نیم ست

نیم ست rfj حدیث

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب سنگ های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 6.00 گرم
2,939,000 تومان
سرویس rfj طناز
طلا, سرویس

سرویس rfj طناز

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب گوهای رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 10.750 گرم
5,266,000 تومان
نیم ست rfj فرزانه
طلا, نیم ست

نیم ست rfj فرزانه

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب مرواريد هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 8.660 گرم
4,242,000 تومان
نیم ست rfj سارینا
طلا, نیم ست

نیم ست rfj سارینا

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب سنگ های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 5.690 گرم
2,787,000 تومان
نیم ست rfj زینا
طلا, نیم ست

نیم ست rfj زینا

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب مرواريد هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 7.290 گرم
3,571,000 تومان
نیم ست rfj یاسمن
طلا, نیم ست

نیم ست rfj یاسمن

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب سنگ های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 7.820 گرم
3,831,000 تومان
نیم ست rfj بهار
طلا, نیم ست

نیم ست rfj بهار

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب سنگ های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 6.570 گرم
3,218,000 تومان
نیمست rfj دنیا
طلا, نیم ست

نیمست rfj دنیا

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب سنگ های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 6.570 گرم
3,218,000 تومان
نیمست rfj دیبا
طلا, نیم ست

نیمست rfj دیبا

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب سنگ های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 6.580 گرم
3,196,000 تومان
نیم ست rfj لیا
طلا, نیم ست

نیم ست rfj لیا

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب سنگ های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 10.670 گرم
5,227,000 تومان
نیم ست rfj شیرین
طلا, نیم ست

نیم ست rfj شیرین

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب مرواريد هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 8.340 گرم
4,119,000 تومان
نیم ست rfj شیرین
طلا, نیم ست

نیم ست rfj شیرین

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب مرواريد هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 8.340 گرم
4,119,000 تومان
نیم ستrfj پاتریشیا
طلا, نیم ست

نیم ستrfj پاتریشیا

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب گوی های رنگی رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 8.400 گرم
4,115,000 تومان
نیم ست rfj روشنک
طلا, نیم ست

نیم ست rfj روشنک

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب مرواريد هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 8.970 گرم
4,394,000 تومان
نیم ست rfj هانا
طلا, نیم ست

نیم ست rfj هانا

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارهاز تركيب مرواريد هاى رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 5.960 گرم
2,919,000 تومان
نیمست rfj ترنج
طلا, نیم ست

نیمست rfj ترنج

نیمست های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 7.800 گرم
3,789,000 تومان
نیمست rfj ارام
طلا, نیم ست

نیمست rfj ارام

نیمست های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 10.940 گرم
5,314,000 تومان
گردنی rfj ونوس
طلا, گردنی

گردنی rfj ونوس

 گردنی rfj کارهای مدرن و شیک و بسیار متنوع در هزاران مدل و طرح

وزن : 3.090 گرم
1,514,000 تومان
گردنی رومیسا rfj
طلا, گردنی

گردنی رومیسا rfj

 rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 5.370 گرم
2,630,000 تومان
نیمست  rfj غزاله
طلا, نیم ست

نیمست rfj غزاله

نیمست های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 7.820 گرم
3,799,000 تومان
گردنی rfj ماریا
طلا, گردنی

گردنی rfj ماریا

نیمست های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 3.190 گرم
1,563,000 تومان
گردنی rfj تانیا
طلا, گردنی

گردنی rfj تانیا

rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 3.390 گرم
1,661,000 تومان
گوشواره rfj مایسا
طلا, گوشواره اویز

گوشواره rfj مایسا

گوشواره rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها سنگ رنگی استفاده شده است

وزن : 5.020 گرم
2,439,000 تومان
نیم ست rfj سونیا
طلا, نیم ست

نیم ست rfj سونیا

نیمست های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 5.980 گرم
2,929,000 تومان
نیمست rfj لیندا
طلا, نیم ست

نیمست rfj لیندا

نیمست های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 7.610 گرم
3,728,000 تومان
نیمست rfj نگین
طلا, نیم ست

نیمست rfj نگین

نیمست های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 8.070 گرم
3,920,000 تومان
نیم ست rfj آیدا
طلا, نیم ست

نیم ست rfj آیدا

اrfj کارهای مدرن و شیک و بسیار متنوع در هزاران مدل و طرح

وزن : 6.450 گرم
3,133,000 تومان
انگشتر rfj دنیز
طلا, انگشتر

انگشتر rfj دنیز

انگشتر هایrfj کارهای مدرن و شیک و بسیار متنوع در هزاران مدل و طرح

وزن : 2.590 گرم
1,269,000 تومان
گردنی rfj گامنو
طلا, گردنی

گردنی rfj گامنو

گردنی های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها از سنگ رنگی استفاده شده است

وزن : 4.360 گرم
2,118,000 تومان
نیمست rfj راما
طلا, نیم ست

نیمست rfj راما

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين کارها مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 6.620 گرم
3,216,000 تومان
نیمست rfj مینا
طلا, نیم ست

نیمست rfj مینا

سرویس های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 6.670 گرم
3,240,000 تومان
نیمست rfj بهناز
طلا, نیم ست

نیمست rfj بهناز

نیمست های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 9.760 گرم
4,741,000 تومان
نیمست rfj ژینا
طلا, نیم ست

نیمست rfj ژینا

سرویس های rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 5.740 گرم
2,788,000 تومان
گردنیrfjآرمیتا
طلا, گردنی

گردنیrfjآرمیتا

rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند.  دراين مروارید رنگی استفاده شده است

وزن : 3.900 گرم
1,910,000 تومان
نیمست rfj درسا
طلا, نیم ست

نیمست rfj درسا

 rfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند

وزن : 6.320 گرم
3,096,000 تومان