فروشگاه

قيمت
ازتومان - 
تاتومان
رنگ
برند
وزن
ازگرم - 
تاگرم
فقط نمایش کالاهای موجود :
حذف فیلتر
نیم ست درج ملیسا
طلا, نیم ست

نیم ست درج ملیسا

نیمست های درج در طرهای خاص و آبکاری عالی مناسب مصرف روزانه

وزن : 6.040 گرم
2,934,000 تومان
نیمسن درج مینا
طلا, نیم ست

نیمسن درج مینا

نیمست های درج در طرهای خاص و آبکاری عالی مناسب مصرف روزانه 

وزن : 10.980 گرم
5,334,000 تومان
دستبند درج حوا
طلا, دستبند

دستبند درج حوا

دستبندهاى تكپوشى درج داراى وزنى كم در مقابل نمايى زياد ميباشند و على رغم آن از كيفيتى بالا برخوردارند . 
اين دستبندها در سه رنگ زرد ، رزگلد و شكلاتى موجود ميباشند .

وزن : 9.540 گرم
4,595,000 تومان
دستبند درج آروین
طلا, دستبند

دستبند درج آروین

دستبندهاى تكپوشى درج داراى وزنى كم در مقابل نمايى زياد ميباشند و على رغم آن از كيفيتى بالا برخوردارند . 
اين دستبندها در سه رنگ زرد ، رزگلد و شكلاتى موجود ميباشند .

وزن : 9.350 گرم
4,504,000 تومان
دستبند درج غزل
طلا, دستبند

دستبند درج غزل

دستبندهاى تكپوشى درج داراى وزنى كم در مقابل نمايى زياد ميباشند و على رغم آن از كيفيتى بالا برخوردارند . 
اين دستبندها در سه رنگ زرد ، رزگلد و شكلاتى موجود ميباشند .

وزن : 8.530 گرم
4,144,000 تومان
دستبند درج ساناز
طلا, دستبند

دستبند درج ساناز

دستبندهاى تكپوشى درج داراى وزنى كم در مقابل نمايى زياد ميباشند و على رغم آن از كيفيتى بالا برخوردارند . 
اين دستبندها در سه رنگ زرد ، رزگلد و شكلاتى موجود ميباشند .

وزن : 9.770 گرم
4,746,000 تومان
دستبند درج آذین
طلا, دستبند

دستبند درج آذین

دستبندهاى تكپوشى درج داراى وزنى كم در مقابل نمايى زياد ميباشند و على رغم آن از كيفيتى بالا برخوردارند . 
اين دستبندها در سه رنگ زرد ، رزگلد و شكلاتى موجود ميباشند .

وزن : 8.260 گرم
3,979,000 تومان
دستبند درج نیلوفر
طلا, دستبند

دستبند درج نیلوفر

یمست درج در طرح های مختلف مناسب برای افراد خاص پسند

وزن : 21.380 گرم
8,727,000 تومان
دستبند درج یسنا
طلا, دستبند

دستبند درج یسنا

یمست درج در طرح های مختلف مناسب برای افراد خاص پسند

وزن : 27.510 گرم
13,251,000 تومان
دستبند درج ملیسا
طلا, دستبند

دستبند درج ملیسا

دستبندهاى تكپوشى درج داراى وزنى كم در مقابل نمايى زياد ميباشند و على رغم آن از كيفيتى بالا برخوردارند . 
اين دستبندها در سه رنگ زرد ، رزگلد و شكلاتى موجود ميباشند .

وزن : 18.490 گرم
7,548,000 تومان
دستبند درج هانیه
طلا, دستبند

دستبند درج هانیه

دستبندهاى تكپوشى درج داراى وزنى كم در مقابل نمايى زياد ميباشند و على رغم آن از كيفيتى بالا برخوردارند . 
اين دستبندها در سه رنگ زرد ، رزگلد و شكلاتى موجود ميباشند .

وزن : 19.640 گرم
9,861,000 تومان
دستبند درج
طلا, دستبند

دستبند درج

وزن : 21.250 گرم
10,236,000 تومان
دستبند درج مهدیس
طلا, دستبند

دستبند درج مهدیس

دستبندهاى تكپوشى درج داراى وزنى كم در مقابل نمايى زياد ميباشند و على رغم آن از كيفيتى بالا برخوردارند . 
اين دستبندها در سه رنگ زرد ، رزگلد و شكلاتى موجود ميباشند .

وزن : 0 گرم
0 تومان
دستبند درج مهسا
طلا, دستبند

دستبند درج مهسا

دستبندهاى تكپوشى درج داراى وزنى كم در مقابل نمايى زياد ميباشند و على رغم آن از كيفيتى بالا برخوردارند . 
اين دستبندها در سه رنگ زرد ، رزگلد و شكلاتى موجود ميباشند .

وزن : 12.980 گرم
6,358,000 تومان
دستبند درج آروین
طلا, دستبند

دستبند درج آروین

دستبندهاى تكپوشى درج داراى وزنى كم در مقابل نمايى زياد ميباشند و على رغم آن از كيفيتى بالا برخوردارند . 
اين دستبندها در سه رنگ زرد ، رزگلد و شكلاتى موجود ميباشند .

وزن : 16.250 گرم
7,960,000 تومان
دستبند درج شروین
طلا, دستبند

دستبند درج شروین

دستبند های درج در طرح های مختلف مناسب برای افراد خاص پسند

وزن : 7.790 گرم
3,752,000 تومان
دستبند درج المیرا
طلا, دستبند

دستبند درج المیرا

نیمست درج در طرح های مختلف مناسب برای افراد خاص پسند

وزن : 9.390 گرم
4,561,000 تومان
دستبند درج کیان
طلا, دستبند

دستبند درج کیان

دستبند های درج در طرح های خاص و وزن مناسب مناسب افراد خاص پسند

وزن : 8.240 گرم
4,003,000 تومان
نیم ست درج پروانه
طلا, نیم ست

نیم ست درج پروانه

نیمست درج در طرح های مختلف مناسب برای افراد خاص پسند

وزن : 6.410 گرم
3,114,000 تومان
دستبند درج مینا
طلا, دستبند

دستبند درج مینا

دستبند های درج در طرح های خاص و وزن مناسب مناسب افراد خاص پسند

وزن : 7.070 گرم
3,434,000 تومان
دستبند درج ملیسا
طلا, دستبند

دستبند درج ملیسا

دستبند درج در طرح های مختلف مناسب برای افراد خاص پسند

وزن : 7.090 گرم
3,415,000 تومان
دستبند درج ریبا
طلا, دستبند

دستبند درج ریبا

دستبند های درج در طرح های خاص و وزن مناسب مناسب افراد خاص پسند

وزن : 8.530 گرم
4,144,000 تومان
نیم ست درج لیندا
طلا, نیم ست

نیم ست درج لیندا

نیمست های درج در طرح های خاص و وزن مناسب مناسب افراد خاص پسند

وزن : 8.420 گرم
4,056,000 تومان
نیمست درج ملیکا
طلا, نیم ست

نیمست درج ملیکا

نیمست درج در طرح های مختلف مناسب برای افراد خاص پسند

وزن : 12.460 گرم
6,002,000 تومان
نیمست درج ویدا
طلا, نیم ست

نیمست درج ویدا

نیمست درج در طرح های مختلف مناسب برای افراد خاص پسند

وزن : 6.810 گرم
3,280,000 تومان
دستبند درج ملیسا
طلا, دستبند

دستبند درج ملیسا

دستبند های درج در طرح های خاص و وزن مناسب مناسب افراد خاص پسند

وزن : 6.270 گرم
3,020,000 تومان
دستبند - درج

دستبند - درج

وزن : 28.43 گرم
11,605,000 تومان
دستبند - درج

دستبند - درج

وزن : 24.15 گرم
9,858,000 تومان
دستبند - درج

دستبند - درج

وزن : 33.39 گرم
13,630,000 تومان
دستبند - درج

دستبند - درج

وزن : 24.85 گرم
10,144,000 تومان
دستبند - درج

دستبند - درج

وزن : 19.68 گرم
8,033,000 تومان
دستبند - درج

دستبند - درج

وزن : 28.43 گرم
11,605,000 تومان
دستبند - درج

دستبند - درج

وزن : 23.8 گرم
9,715,000 تومان
دستبند - درج

دستبند - درج

وزن : 34.5 گرم
14,083,000 تومان
دستبند - درج

دستبند - درج

وزن : 23.58 گرم
9,625,000 تومان
دستبند - درج

دستبند - درج

وزن : 20.18 گرم
8,238,000 تومان
دستبند - درج

دستبند - درج

وزن : 24.51 گرم
10,005,000 تومان
دستبند - درج

دستبند - درج

وزن : 13.46 گرم
5,494,000 تومان
دستبند - درج

دستبند - درج

وزن : 20.18 گرم
8,238,000 تومان