فروشگاه

قيمت
ازتومان - 
تاتومان
رنگ
برند
وزن
ازگرم - 
تاگرم
فقط نمایش کالاهای موجود :
حذف فیلتر
گردنى بهراد شادی جديد
طلا, گردنی

گردنى بهراد شادی

گردنبند های بهراد با وزن سبک و طرح های خاص که دارای نگین می باشد و زیبایی کار را دوچندان می کند.

وزن : 8.560 گرم
4,158,000 تومان
تمیمه بهراد چیا جديد
طلا, دستبند

تمیمه بهراد چیا

تمیمه های بهراد با وزن سبک و طرح های خاص که دارای نگین می باشد و زیبایی کار را دوچندان می کند.

وزن : 2.150 گرم
1,044,000 تومان
تمیمه بهراد آسنا جديد
طلا, دستبند

تمیمه بهراد آسنا

تمیمه های بهراد با وزن سبک و طرح های خاص که دارای نگین می باشد و زیبایی کار را دوچندان می کند.

وزن : 2.390 گرم
1,161,000 تومان
سرویس بهراد ویشگاه
طلا, سرویس

سرویس بهراد ویشگاه

سرویس های بهراد با کیفیت بسیار عالی و سنگ های رنگی زیبا 

وزن : 9.800 گرم
4,720,000 تومان
سرویس بهراد آتوسا
طلا, سرویس

سرویس بهراد آتوسا

سرویس بهراد با استفاده از سنگ های رنگی جلوه خاصی به طلا داده است

وزن : 14.800 گرم
6,948,000 تومان
گردنی رولباسی بهراد الا
طلا, گردنی

گردنی رولباسی بهراد الا

گردنی رو لباسی های بهراد با طرح های مدرن و خاص .دراین کارها از سنگ هی رنگی استفاده شده و همچنین وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 24.100 گرم
11,707,000 تومان
طلا نیم ست بهراد
نیم ست

طلا نیم ست بهراد

وزن : 26.4 گرم
10,777,000 تومان
سرویس بهراد
پابند

سرویس بهراد

وزن : 28 گرم
11,430,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 8 گرم
3,266,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 5.9 گرم
2,408,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 6.9 گرم
2,817,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 5 گرم
2,041,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 5 گرم
2,041,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 11.9 گرم
4,858,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 10.4 گرم
4,245,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 12.8 گرم
5,225,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 24 گرم
9,797,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 7.6 گرم
3,102,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 14.8 گرم
6,041,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 12.4 گرم
5,062,000 تومان
نیم ست مارکو
پابند

نیم ست مارکو

وزن : 13.8 گرم
5,633,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 4.5 گرم
1,837,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 6.5 گرم
2,653,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 12.3 گرم
5,021,000 تومان
دستبندمارکو
دستبند

دستبندمارکو

وزن : 13.3 گرم
5,429,000 تومان
پابند مارکو

پابند مارکو

وزن : 3.8 گرم
1,551,000 تومان
گردنی رولباسی مارکو
گردنی

گردنی رولباسی مارکو

وزن : 13.57 گرم
5,539,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 19.5 گرم
7,960,000 تومان
انگشترمارکو
انگشتر

انگشترمارکو

وزن : 5.3 گرم
2,163,000 تومان
گردنی - بهرداد

گردنی - بهرداد

وزن : 5.47 گرم
2,233,000 تومان
گردنی - بهرداد

گردنی - بهرداد

وزن : 5.48 گرم
2,237,000 تومان
نیم ست - بهراد

نیم ست - بهراد

وزن : 11.87 گرم
4,845,000 تومان
گردنی - بهراد

گردنی - بهراد

وزن : 5.99 گرم
2,445,000 تومان
گردنی - بهراد
گردنی

گردنی - بهراد

وزن : 5.47 گرم
2,233,000 تومان
گردنی - بهراد

گردنی - بهراد

وزن : 5.92 گرم
2,417,000 تومان
نیمست - بهراد

نیمست - بهراد

وزن : 12.28 گرم
5,013,000 تومان
گردنی - بهراد

گردنی - بهراد

وزن : 16.69 گرم
6,813,000 تومان
گردنی - بهراد

گردنی - بهراد

وزن : 24.12 گرم
9,846,000 تومان
دستبند - بهراد

دستبند - بهراد

وزن : 20.83 گرم
8,503,000 تومان
نیم ست - بهراد

نیم ست - بهراد

وزن : 15.58 گرم
6,360,000 تومان
نیم ست بهراد

نیم ست بهراد

وزن : 0 گرم
0 تومان