فروشگاه

قيمت
ازتومان - 
تاتومان
رنگ
برند
وزن
ازگرم - 
تاگرم
فقط نمایش کالاهای موجود :
حذف فیلتر
سرویس onyx السا جديد
طلا, سرویس

سرویس onyx السا

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 9.610 گرم
4,354,000 تومان
دستبند onyx آنسه جديد
طلا, سرویس

دستبند onyx آنسه

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 7.950 گرم
3,602,000 تومان
انگشتر onyx آسنا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر onyx آسنا

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.450 گرم
1,648,000 تومان
انگشتر onyx آرا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر onyx آرا

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.430 گرم
1,638,000 تومان
انگشتر onyx آتا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر onyx آتا

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.400 گرم
1,624,000 تومان
انگشتر onyx ربکا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر onyx ربکا

اگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.720 گرم
1,777,000 تومان
انگشتر onyx امی جديد
طلا, انگشتر

انگشتر onyx امی

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 6.70 گرم
3,200,000 تومان
سرویس اونیکس دنیز جديد
طلا, سرویس

سرویس اونیکس دنیز

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 9.300 گرم
4,138,000 تومان
سرویس اونیکس سلدا جديد
طلا, سرویس

سرویس اونیکس سلدا

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 10.160 گرم
4,521,000 تومان
سرویس اونیکس آنالی جديد
طلا, سرویس

سرویس اونیکس آنالی

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 7.880 گرم
3,506,000 تومان
انگشتر اونیکس کمند جديد
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس کمند

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.000 گرم
1,421,000 تومان
انگشتر اونیکس بهارین جديد
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس بهارین

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.870 گرم
1,817,000 تومان
سرویس اونیکس آرنیکا جديد
طلا, سرویس

سرویس اونیکس آرنیکا

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 16.140 گرم
7,247,000 تومان
انگشتر اونیکس رومیسا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس رومیسا

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 4.140 گرم
1,943,000 تومان
انگشتر اونیکس شبنم جديد
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس شبنم

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 2.370 گرم
1,113,000 تومان
انگشتر اونیکس سارینا جديد
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس سارینا

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه  و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 3.720 گرم
1,746,000 تومان
سرویس تمام تراش ناهید جديد
طلا, سرویس

سرویس تمام تراش ناهید

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه  و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 16.200 گرم
7,274,000 تومان
سرویس تمام تراش گلناز جديد
طلا, سرویس

سرویس تمام تراش گلناز

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه  و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 18.280 گرم
8,208,000 تومان
سرویس تمام تراش نیکی جديد
طلا, سرویس

سرویس تمام تراش نیکی

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه  و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 18.280 گرم
8,208,000 تومان
سرویس تمام تراش الناز
طلا, سرویس

سرویس تمام تراش الناز

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه  و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 16.240 گرم
7,226,000 تومان
سرویس تمام تراش سحر
طلا, سرویس

سرویس تمام تراش سحر

سرویس  های تمام تراش سرویس هایی با ظرافت و درخشش خاص و آبکاری زیبا

وزن : 17.520 گرم
7,795,000 تومان
انگشتر اونیکس هستی
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس هستی

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 4.150 گرم
1,948,000 تومان
انگشتر اونیکس
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 5.970 گرم
2,803,000 تومان
انگشتر اونیکس پروانه
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس پروانه

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 4.740 گرم
2,264,000 تومان
انگشتر اونیکس مهگل
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس مهگل

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 5.290 گرم
2,527,000 تومان
انگشتر اونیکس آرتا
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس آرتا

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.370 گرم
1,610,000 تومان
انگشتر اونیکس مهتاب
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس مهتاب

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 2.380 گرم
1,108,000 تومان
انگشتر اونیکس آنیکا
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس آنیکا

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.450 گرم
1,676,000 تومان
انگشتر اونیکس فریال
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس فریال

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.060 گرم
1,461,000 تومان
انگشتر اونیکس شادان
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس شادان


انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.460 گرم
1,667,000 تومان
انگشتر اونیکس مهتا
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس مهتا


انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 4.300 گرم
2,054,000 تومان
انگشتر اونیکس دریا
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس دریا

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 5.410 گرم
2,584,000 تومان
انگشتر اونیکس یکتا
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس یکتا

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 4.130 گرم
1,922,000 تومان
انگشتر onyx لعیا
طلا, انگشتر

انگشتر onyx لعیا

انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.260 گرم
1,557,000 تومان
انگشتر اونیکس نیروانا
طلا, انگشتر

انگشتر اونیکس نیروانا


انگشتر های اونیکس باطرح های متنوع و زیبا .
دراین کارها وزن نگین کسر گردیده و وزن خالص طلا منظور شده
دارای نگین های اتمی با کیفیت عالی و درخشان میباشد

وزن : 3.500 گرم
1,672,000 تومان
سرویس اونیکس تندیس
طلا, سرویس

سرویس اونیکس تندیس

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه  و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 19.100 گرم
8,498,000 تومان
سرویس اونیکس ماهایا
طلا, سرویس

سرویس اونیکس ماهایا

سرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه  و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 11.060 گرم
5,057,000 تومان
سرویس اونیکس ویدا
طلا, سرویس

سرویس اونیکس ویدا

اسرويس انيكس داراى بيش از ٢٠ طرح در رنگ هاى سفيد و زرد ،بدون نگين و با تراشى بسيار زيبا ، وزنى بسيار مناسب داشته و مناسب براى هديه  و استفاده روزانه ميباشد .

وزن : 16.270 گرم
7,239,000 تومان